onsdag 31 maj 2017

Bedömningsaspekter i betygstider

Det är betygstider nu. Bedömning hoppas jag att man pratar med eleverna om hela tiden och levandegör. Jag har ritat och illustrerat, förklarat och exemplifierat nedanstående bedömningsaspekter. Inspiration har jag hämtat från Peter Wall vid Karlstads universitet. Se gärna hans film här.

Denna tycker jag blir tydlig och utifrån årskurs och ämnesområde kan man ge exempel utifrån varje aspekt, t.ex. skillnaden mellan en kort resonemangskedja och en lång.

Man kan också använda den vid formativ feedback, genom att sätta ut kryss på linjen där eleven befinner sig just nu. Den kan då också användas som självskattning eller för kamratrespons, vilket mina elever har fått göra alldeles nyligen.

BEDÖMNINGSASPEKTER av Tiina Hemberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar